Carti Online

Citeste online cartea "Fragmentarium" de Mircea Eliade

Citeste online cartea "Fragmentarium" scrisa de Mircea Eliade .


fragment:
Interpretările recente, care vor să scoată din Baudelaire un martyr sans nom (Francois Mauriac, Charles du Bos), se întemeiază pe texte asemănătoare. „Voluptatea" pe care o caută adesea Baudelaire are aceeaşi funcţie ca şi „ironia": maceraţia, umilirea, descompunerea; într-un cuvînt, asceza. Omul e umilit prin „voluptate", este dizolvat, redus la o plasmă amorfă în care se zbat deznădejdea şi neantul. Departe de a îndestula fiinţa, „voluptatea" baudelairiană o sărăceşte. Cel dintîi gest al tehnicilor ascetice este tocmai această „sărăcire" a fiinţei omeneşti: reducerea omului la ceea ce îi este propriu întrucît nu depăşeşte condiţia umană: nimicnicie, viermi, ţărînă. Numai după ce „macerează" pe om, punîndu-l faţă-n faţă cu puţinătatea condiţiei sale, asceza creştină (ca şi cea asiatică, de altfel) îi arată drumul mîntuirii: desăvîrşirea omului prin dezumanizare. Orice asceză porneşte dintr-o devalorizare a vieţii profane; aşadar, dintr-o intuiţie „pesimistă" a existenţei omeneşti ca atare.

"Fragmentarium" de Mircea Eliade
Cuvinte cheie: Biblioteca online, Biblioteca virtuala, Carti online, Carti virtuale, Citeste online, Carti Pdf, Carti Word, Descarca Carti, Download carti, Carti Electronice, Carti Eminescu, Carti Gratis, Carti Online Gratis, Carti Full., Descarca, Download Carti, Carti Electronice, Carti Mircea Eliade.

Niciun comentariu:

;