Carti Online

Citeste cartea online "Verisoara Bette" de Honore de Balzac


Citeste online cartea "Verisoara Bette" scrisa de Honore de Balzac .

fragment:
Crevel, socotind că era mai înţelept să închidă fereastra şi uşa iatacului, ca să nu poată trage nimeni cu urechea. Avu grijă să închidă şi uşa cu geamuri a salonului cel mare, zîmbind fiicei sale şi verişoarei, pe care le văzu instalate într-un chioşc vechi din fundul grădinii. Se întoarse lăsînd deschisă uşa sălii de joc, ca să poată auzi dacă ar intra cineva în salonul cel mare. Tot umbînd încoace şi încolo, baroana, ştiind că n-o observă nimeni, lăsa să i se citească pe faţă toate gîndurile ; dacă cineva ar fi zărit-o însă, s-ar fi înspăimîntat de tulburarea ei. Dar cînd se întoarse în sala de joc, intrînd pe uşa dinspre salonul cel mare, figura ei îşi recapătă acea rezervă de nepătruns, de care poate să se folosească, cînd vrea, orice femeie, chiar şi cea mai sinceră.
în timpul acestor pregătiri cel puţin ciudate, guardul naţional cercetă mobilierul încăperii în tare se afla. Privind perdelele de mătase odinioară roşii, acum atît de ieşite de soare că deveniseră violete, cu faldurile roase de vechime, covorul ce-şi pierduse coloritul, mo¬bilele cu poleiala ştearsă a căror mătase era pătată şi destrămată pe alocuri, pe figura plată a negustorului parvenit se oglindiră în voie, rînd pe rînd, dispreţul, mulţumirea şi nădejdea. Tocmai se privea în oglindă pe deasupra unei vechi pendule empire 5, cercetîndu-se cu de-amănuntul, cînd foşnetul rochiei de mătase îi vesti întoarcerea baroanei. Imediat îşi îndreptă ţinuta.
Luînd loc pe o canapelufă, care, fără îndoială, fusese splendidă în 1809, -baroana îi făcu lui Grevei semn să se aşeze, arătîndu-i un fotoliu ale cărui braţe se sfîrşeau cu nişte capete de sfinx bronzate, cu vopseaua scorojită, lăsînd să se vadă pe alocuri lemnul.
— Grija dumneavoastră, doamnă, ar putea fi o pre¬
vestire îmbucurătoare pentru un...
— Indrăgostit, sfîrşi ea tăindu-i vorba.

"Verisoara Bette" de Honore de Balzac
Cuvinte cheie: Biblioteca online, Biblioteca virtuala, Carti online, Carti virtuale, Citeste online, Carti Pdf, Carti Word, Descarca Carti, Download carti, Carti Electronice, Carti Eminescu, Carti Gratis, Carti Online Gratis, Carti Full., Descarca, Download Carti, Carti Electronice, Carti Honore de Balzac.

Niciun comentariu:

;